Ponujamo vam načrtovanje, dobavo, montažo, servisiranje in vzdrževanje profesionalnih namakalnih sistemov svetovno priznanih proizvajalcev kot so NetafimIrritrol in Toro. Namakalni sistemi so uporabni tako za manjše površine kot npr. gredice, atriji, vrtovi, kot tudi za večje površine, kot so nasadi, drevesnice, nogometna igrišča, golf igrišča, hipodromi, parki, in vse ostale površine, ki so potrebne zalivanja.

Prednost profesionalnih namakalnih sistemov je v optimalni porabi vode, saj omogočajo oskrbo rastlin z optimalno potrebno količino vode. Strokovno izveden namakalni sistem preprečuje vodne strese ter zagotavlja od 15 do 40% povečanje pridelkov, zmanjšuje fiziološke motnje rasti, ter omogoča lepši in pravilnejši izgled pridelkov ter negovanih površin. Pomembno je, da so sestavni deli namakalnega sistema v celoti od svetovno priznanih proizvajalcev, saj le z visoko kakovostnimi izdelki, ki jih nudijo proizvajalci profesionalne namakalne opreme, lahko zagotovimo nemoteno delovanje in maksimalni izkoristek namakalnega sistema.

V osnovi namakalni sistem sestavljajo krmilne naprave, ventili, ki omogočajo reguliranje vode v različnih cevovodih in jih tako lahko opredeljujemo po sekcijah ter razpršilne enote s katerimi doziramo vodo po želenih površinah. Za zahtevnejše uporabnike je mogoče namakalni sistem nadgraditi s senzorji dežja in vlage ter daljinskim računalniškim krmiljenjem. Namakalne sisteme ločimo na razpršilne, ki jih v večini primerov uporabljamo za zalivanje trat, kapljične, ki so primerni za nasade in mikro namakalne sisteme, ki jih uporabljamo za balkonske rastline in posodovke.

Namakalni sistem je prava izbira za vse, ki si želijo manj dela, varčno porabo vode, a kljub temu vedno zalite želene površine.